Узбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг лавозимига киришиш тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис палаталари кушма мажлисидаги нуткидан келиб чикиб ишланган “Харакатлар стратегиясидан тараккиёт стратегияси сари” шиори остидаги рисолани 2-сон Б.М.С.М фортепиано булими укитувчилари танишиб чикдилар ва мазмун мохияти билан танишдилар

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *